Thẻ: máy bơm chạy nhưng không lên nước

Bấm để gọi